Läshund_Logga

Den 26 november 2017 diplomerade projektet Läshund Ger Läslust sina första  sex Läshundsekipage på Ludvika Brukshundklubb.

Stort grattis Yvonne Nordberg med Border Collierna Kid och Bonnie, Gunilla Ekberg med Dvärgschnauzern Ester Virpi Matsson-Frost med Australienska terriern Flash samt Sussie Nordberg med Berger Des Pyrénéerna Ianira och Libereco som nu är beredda att ge sig ut i skolorna för att sprida Läslust bland elever. Läshundar kan även arbeta på många andra ställen, till exempel på bibliotek, med privata elever, i grupper på brukshundklubben…. Ja det är bara vår fantasi som sätter gränserna.

Projektet började för två år sedan med att vi var några, bland annat Bisse Falk, Anita Carlsson, Gunilla Ekberg samt Länsbibliotekarie Maria Törnfeldt som   funderade på om det inte skulle kunna vara möjligt att försöka få skolor i Dalarna intresserade att arbeta med hundar i sin undervisning. Bakgrunden var att vi sett att skolresultaten var otroligt dåliga i framförallt Ludvika och Smedjebacken. Ja runt 60-70 procent av eleverna hade då inte godkänt i alla ämnen. Kanske skulle Läshundar vara en genomförbar metod för vissa barn att få upp skolbetygen? 

Läshund2

Vi tog kontakt med Harriet Nygren som då var ordförande för Ludvika Brukshundklubb och frågade om klubben kunde vara intresserad av att samarbeta. Det var dom! Vi sökte också pengar av Landstinget Dalarna Kultur som även de stödde vår idé.  Nu var det dags att sätta igång med att undersöka intresset hos politiker och skolpersonal.  I Ludvika hade vi tyvärr ingen framgång, men däremot i Smedjebacken. Där alla skolorna visade intresse att få testa och se vad de skulle tycka om det.  Då Gunilla är lärare och jag bland annat vårdhundinstruktör och barnboksförfattare, bestämde vi oss för att utveckla en utbildning som var mer inriktad på läsinlärning mot vad många andra utbildningar som arbetar med hundar i skolan är.  

Och för ett år sedan var vi så klara att det var dags att höra efter om det fanns några intresserade och duktiga ekipage som ville utbilda sig. Vi ville att förarna skulle vara pedagogiska, men kanske inte nödvändigtvis lärare, och hundarna sociala mot barn, stabila och älska att träna.

Virpi Matsson-Frost, Yvonne Nordberg och Sussie Nordberg anmälde sig och passade precis in på det vi önskat. Dessutom ville Gunilla själv utbilda sin hund Ester samtidigt som hon i utbildningen höll i själva läsinlärningsmetodiken. Vi kände att dessa fyra var precis lagom för att utbilda i en första omgång.

Dom bästa vägarna är aldrig spikraka, och det har inte den här vägen varit heller. Vi har lärt oss mycket under resans gång, och en del saker kanske vi borde gjort annorlunda, men i slutändan har allt blivit över förväntan.  I början av höstterminen var alla ekipage klara att få praktisera på riktigt, i Smedjebackens fyra skolor Åk 2-4.

Det blev härliga möten mellan elever och hundar, där det är svårt att veta vilka som var lyckligast, eleverna eller hundarna. Och även förarna njöt av att se elever som i vanliga fall inte alls var så läsintresserade, kasta sig över böcker och läsa.

Men för att inte våra subjektiva värderingar skulle stå emellan verkligheten och drömmen, bad vi lärare, föräldrar, elever men även förarna att utvärdera praktiken.  Alla lärare och föresseten alla andra också var odelat positiva.  Här ett axplock ur vad eleverna svarade på frågan: ”Det här har jag lärt mig genom att läsa för en hund”:

Jag vill läsa mer och oftare. 

Att hunden förstår vad jag läser. 

Jag vågar läsa, jag kan rätt bra faktiskt. 

Har lärt mig ord. (nyanländ elev) 

Det är kul att läsa nu. (två stycken)

Och så här svarade några av lärarna på frågan .”Har dina tankar/uppfattningar förändrats något(från de förväntningar läraren hade innan, min anm) ? På vilket sätt i så fall?”

Jag tycker att det är mycket bra. Bra jobb av hundförarna på klassmötet.  

Positiva  tankar  hela  tiden. 

Jag är ännu mer positiv. Det smittar att se mina  elever  positiva  och  glada. 

Mina  tankar  har  förändrats  mycket.  Allt  togs emot med spänning. De som läst älskar  det, flera  som  inte  fick  blev  avundsjuka. 

Egentligen inte, min  elev  har varit positiv från första stund och så även jag. 

Mer positiv nu. 

Den enorma positiva responsen från barnen överraskade mig. Barnen  entusiastiska. Barnen motiverade. 

Barnen fullkomligt älskar detta.  Projektet ägs av Ludvika Brukshundklubb, i samarbete med Länsbibliotek Dalarna och Smedjebackens Bibliotek. Det stödjs av Landstinget Dalarna kultur. 

 

 Läshund

 

  VAD ÄR ETT LÄSHUNDSTEAM                                                   

Runt om i världen har man sedan ett antal år tillbaka tagit hjälp av sk ”Läshundar” för att hjälpa  barn med lässvårigheter att lära sig läsa. Vid universitetet i Illinois i USA har man tex haft ett projekt som kallats  ”Sit-Stay- Read” där man med hjälp av en hund ökat barn i Chicagos innerstadsskolor att bli bättre på att läsa. Försöket dokumenterades och studerades noga. Genom ett standardiserat högläsningsprov kunde man konstatera att de barn som läst tillsammans med en Läshund i snitt hade 20% bättre läskunnighet än kontrollgruppen. I ytterligare en studie från Tyskland har man kunnat påvisa att elever som läst tillsammans med en Läshund även hade bättre självförtroende än kontrollgruppen. Detta självförtroende varade inte bara för stunden utan var varaktigt i relation till andra uppgifter de utförde i skolan. Även efter det att projektet avslutats hade de stor motivation för att fortsätta att läsa själva.

För många barn kan alltså tillgången på att få läsa med en Läshund ge stora vinster. Vad som gör det så positivt att läsa för en Läshund är hormonet Oxytocin som utsöndras hos barnet (fungerar även på vuxna) som har närkontakt med en hund. Oxytocin är mycket viktigt för vår sinnesstämning, det skapar lugn och harmoni i motsats till hormonet Kortisol som är kroppens flykt- och stresshormon. Oxytocinet har inte bara korttidsverkan, utan efter att barnet haft en aktivitet som fått hen att utsöndra oxytocin, kommer detta hormon finnas kvar i kroppen under dagen och även påverka andra skolresultat.

I Sverige har man de senaste åren startat några projekt för att få fram bra metoder att arbeta med Läshund som fungerar i den svenska skolan.  Men det behövs fortfarande fler initiativ för att utforska och kunna använda sig av Läshunden på ett effektivt sätt i hela vårt land.

Ett mobilt Läshundsteam kan se ut så här:

En specialinredd minibuss tar emot ett barn med lässvårigheter åt gången under ca 30 minuter en gång i veckan. Bussen åker runt till olika skolor, bibliotek eller andra mötesplatser.  I bussen finns:

- En (ev två ) förare med en egenägd hund som tar emot och arbetar med barn som har lässvårigheter. Föraren är utbildad Läshundsförare samt har pedagogisk erfarenhet och är litterärt bevandrad.

- En (ev två) hund/ar som är säkerhetstestad och utbildad för att kunna lyssna aktivt till ett läsande barn samt samverka med barnet i en lässituation, dessutom är den utbildad till att delta i vissa fysiska aktiviteter som främjar läsinlärningen. 

Ludvika Brukshundklubb har fått pengar av Landstinget Dalarna för att driva ett projekt som arbetar med att försöka få skolorna i Smedjebckens kommun att bli intresserade av att använda Läshundar i sin undervisning för barn som behöver extra lästräning.

Om du har frågor eller är intresserad, kontakta projektledarna: Bisse Falk bisse.falk@hotmail.com  eller  0240 – 653052 Gunilla Ekberg gunillapuckekberg@gmail.com  

 Landstingets_Logga