Kökssektorn

Sammankallande

Birgitta Sjöstrand 

birgitta_vinsbo@hotmail.se  

Köket:

Tävlingar, MH/MT

Birgitta Sjöstrand 

  birgitta_vinsbo@hotmail.se 


Kurser, temakvällar, möten

Vakant