För kursrelaterade frågor når du oss här:

utbildning@ludvikabk.se

 

 

       Tävlingslydnad

 

  • För dig som vill tävla lydnad med din hund.
  • Kravet är att hunden ska ha goda kunskaper från allmänlydnadskurs eller liknande; såsom framföras på vänster sida, sitt, ligg, stanna kvar samt inkallning.
  • Hunden ska kunna tränas lös tillsammans med andra hundar.
  • Kursen innehåller bl.a regelgenomgång och finputsning av momenten som ingår i Startklass.
  • I kursen igår deltagande som funktionär på någon av klubbens tävlingar.
  • Målet med kursen är att deltaga i en officiell tävling.

Kursen omfattar 8 tillfällen.

Pris: 1 100 kr.

Denna kurs börjar med en utvärdering av hundens kunskaper. Därefter tar instruktör och förare i samråd  ställning till om ekipaget är på sådan nivå att de kan tillgodogöra sig kursen.

Inbjudan till kursen skickas ut via mail cirka 1-2 veckor innan kursstart.

 

 

 

SBK:s (Svenska brukshundklubben) allmänna regler för kursdeltagande på lokalklubb.

Alla hundar som deltar i någon form av kurs måste ha:

  • Registeringsbevis eller pass för hunden (Beslut från 2007-01-01)
  • Vaccinationsintyg
  • Föraren måste vara medlem i Ludvika Brukshundklubb

Hur blir man medlem LÄS HÄR