För kursrelaterade frågor når du oss här:

Tel: 070-6455681, 070-2539450 eller 076-8544456

eller

 hundkurs_ludvika@hotmail.com

 

       Tävlingslydnad

  • För dig som vill tävla lydnad med din hund.
  • Kravet är att hunden ska ha goda kunskaper från allmänlydnadskurs eller liknande; såsom framföras på vänster sida, sitt, ligg, stanna kvar samt inkallning.
  • Hunden ska kunna tränas lös tillsammans med andra hundar.
  • Kursen innehåller bl.a regelgenomgång och finputsning av momenten som ingår i Startklass.
  • I kursen igår deltagande som funktionär på någon av klubbens tävlingar.
  • Målet med kursen är att deltaga i en officiell tävling.

Kursen omfattar 8 tillfällen.

Pris: 1 100 kr.

Denna kurs börjar med en utvärdering av hundens kunskaper. Därefter tar instruktör och förare i samråd  ställning till om ekipaget är på sådan nivå att de kan tillgodogöra sig kursen.

Inbjudan till kursen skickas ut via mail cirka 1-2 veckor innan kursstart.

Betalning av kursen skall ske omgående efter första kurstillfället/utvärderingen på BG nr: 431-3318.

 

Anmälan görs genom formuläret nedan.

 

  

SBK:s (Svenska brukshundklubben) allmänna regler för kursdeltagande på lokalklubb.

Alla hundar som deltar i någon form av kurs måste ha:

  • Registeringsbevis eller pass för hunden (Beslut från 2007-01-01)
  • Vaccinationsintyg
  • Föraren måste vara medlem i Ludvika Brukshundklubb

Hur blir man medlem LÄS HÄR


Vänligen notera att vi inte skickar ut någon annan bekräftelse än denna på din anmälan.
Din anmälan sparas av oss på klubben tills vi kontaktar dig.
En inbjudan till kurs kommer att skickas till dig på den mailadress du angivit ca 2-3 veckor innan kursstart.

Vänliga hälsningar
Utbildningssektorn/Ludvika BK

Anmälan

Anmäl ditt intresse till kurs med formuläret nedan

Kallelse skickas ut cirka 1 vecka före och sker via e-post. Glöm INTE uppge sådan adress nedan.

När alla uppgifter nedan är ifyllda klicka på knappen ”skicka dina uppgifter” längst ner.
OBS! Tryck inte på "Enter" knappen innan alla uppgifter är ifyllda.

 

  

  


 

Medlems och kursavgift måste vara betald före kursstart för att försäkringen ska gälla.

Efter att vi mottagit er anmälan registreras ni och hamnar i vårat kösystem.

Deltagande sker i turordning och kurserna startar när lämpligt antal deltagare är anmälda och instruktör finns ledig.

Skulle ni få förhinder och inte kan delta måste ni snarast meddela oss eftersom vi normalt har en kö med väntande.