Ungdomssektorn

Malin Hirsch (sammankallande)

malinhirsch@hotmail.com

Olivia Kvicker

olivia.kvicker@live.com

Jenny Gustafsson

j.gustafsson90@hotmail.com  

Anna Friberg

a.friberg@hotmail.com  

Rebecka Skogström

rebecka.skogstrom@live.se  

Sofie Langanger

sofielanganger@live.se