Utställningssektor

Sammankallande: Ing-Britt Wiberg

Birgitta Sjöstrand

Kerstin Fahgén

Ing-Britt Wiberg 

Lisa Danielsson

Susanne Skogstöm

Eva-Lena Hansson

Kontakt direk till utsällningssektorn: utstallning_ludvika@hotmail.com