RÖDMARKERADE KURSER GÅR ATT ANMÄLA TILL NU

 Kursbeskrivningar 

Valpkurs  
En kurs för nyblivna hundägare med syfte att uppnå vardagslydnad för valpar, tex sitt, stanna kvar, kontakt, lek, föraren som en resurs mm. Teori och praktiska övningar.
Ålder: 3 – ca 9 månader. 
Fika ingår (kaffe och kaka).v
Anmäl här >>

Allmänlydnadskurs  
Grundkurs i vardagslydnad. Kursen för dig som inte gjort så mycket med din hund innan. Du får lära dig förstå och ”läsa” din hund. Vi övar möte med andra hundar, vistas i grupp och olika former för att aktivera din hund. Grundövningar för sitt, ligg och inkallning. Kursen ger bra grund för allmänlydnad men även för fortsatt arbete med hund.
Fika ingår (kaffe och kaka).


Allmänlydnad fortsättning 
Fortsättningskurs i vardagslydnad. 
För hundar som gått Allmänlydnadskursen eller har motsvarande kunskaper.
Vi fortsätter träna på kvarsittande, möte med hundar, gå fint, inkallning, hantering mm och lägger till en del nya moment; tex hopp över hinder, platsliggning.
Här kräver vi lite mer av förare och hund.
För dig som har hyfsad grundlydnad på din hund och vill utveckla denna. 
Fika ingår (kaffe och kaka).
 

Tävlingslydnadskurs (Startklass)
Kurs för dig som har för avsikt att tävla, eller redan tävlar, i lydnad med din hund. Krav: hunden ska kunna vara lös bland andra hundar, fungerande linförighet, inkallning och god kontakt mellan hund och förare. 
Ålder: från 10 månader.

Tävlingslydnadskurs - Grundkurs
Kursen är individanpassad och passar alla som har för avsikt att tävla i bruks-, tävlingslydnad eller rallylydnad.
Vi tränar på ett positivt och roligt sätt och där fokus ligger på samarbetet mellan hund och förare. 
Bland kommer vi att arbeta med belöningskriterier, momentträning och tajming.
Krav: hunden ska kunna vara lös bland andra hundar, fungerande linförighet, inkallning och god kontakt mellan hund och förare. 
Hundens ålder: från 12 månader.

 
Appellkurs spår + lydnad
Kursen siktar mot tävling i bruksspår. Ungefär hälften av kurstillfällena är på träningsplanen och hälften ute i spårskogen. 

Krav: hunden ska kunna vara lös vid träning bland andra hundar, fungerande linförighet, inkallning och god kontakt mellan hund och förare. Kursen innehåller bl a regelgenomgång och finputsning av momenten som ingår i bruksprov appellklass.

Agilitykurser

Agility - nybörjarkurs  
Vi går igenom alla hinder från grunden och prövar på lättare kombinationer, teori varvas med praktiska övningar. Vi lär oss hur man lättast visar vägen för hunden på banan (så kallad "handling"). 
Krav: För att man ska få ut så mycket som möjligt av kursen så krävs det att hunden kan vara lös bland andra hundar.

Agility - fortsättningskurs
Vi fortsätter med hinderinlärning och säkerhet, går igenom olika byten på handlingen och tränar vidare på olika kombinationer och enklare banor.

Krav: Genomförd nybörjarkurs eller motsvarade kunskaper.

Agility - mot tävling
För dig som antingen har som mål att börja tävla eller som vill utvecklas tillsammans med hunden. Vi tränar mycket handling och bygger svårare kombinationer som sedan blir hela banor.
Krav: Hunden ska kunna alla hinder utan större problem.

Specialsök  

Specialsök är att lära hunden att identifiera, och markera, en speciell doft och sedan kunna urskilja den doften från alla andra dofter.
Några exempel på arbetande specialsökhundar är narkotika-, mögel-, pyroteknik-, skadedjurs- och sprängämneshundar med flera. 
Den doft vi kommer att använda på kurserna i specialsök är ”Röd kong”. Anledningen till detta är att de flesta arbetande specialsökhundar startar med denna doft samt att Svenska Brukshundklubben kommer att introducera denna typ av sök som en tävlingsgren från år 2022.  

Specialsök passar alla hundar och förare oavsett ålder.
Det är ett fantastiskt roligt sätt att låta hunden få använda sin skarpa näsa och stärka relationen mellan hund och förare.

Specialsök - Nybörjarkurs
Unde
r denna kurs kommer vi att gå igenom olika sätt att lära hunden doften och vilket sätt är det bästa för just min hund?  

Vi kommer även att gå igenom
-        hundens olika sätt att markera att den har funnit doften
-        hundens luktsinne i allmänhet
-        hur och var belönar jag hunden
-        motivation
-        doftlära; hantering och preparering av doften 
Vi kommer att arbeta med en hund i taget för effektiv inlärning och för möjligheten att se andra ekipage och lära sig av dem.

Teori och praktiska övningar varvas under kursen

Specialsök - Grundkurs
Fokus under kursen kommer att ligga

-    Sökmetodik
-    Starter
-    Markering (utveckling av vald markering)
-    Doftlära; hantering och preparering av doften 
Vi kommer även att gå igenom olika aspekter i hundens sökarbete som till exempel miljö, klimat, diskrimineringsdofter liksom förarens påverkan.

Och hur fungerar hundens luktsinne egentligen?

KRAV: Nybörjarkurs i specialsök, noseworkkurs eller motsvarande 
(hunden ska kunna söka, och markera, något preparat)


Vi kommer även på denna kurs att arbeta med en hund i taget för effektiv inlärning och för möjligheten att se andra ekipage och lära sig av dem. 
Teori och praktiska övningar varvas under kursen
 
Nosework

En aktivitet som ALLA hundar och ägare kan ägna sig åt. Vi påbörjar inlärningen av ett specifikt doftämne - i detta fall Eukalyptus. Hunden kommer att älska att få arbeta med nosen och det är ett fantastiskt sätt att ge din hund mental stimulans. Vi arbetar med en hund i taget för effektiv inlärning och för möjligheten att se andra ekipage och lära sig av dem. Teori och praktiska övningar varvas under kursen. 

Nosework valp
Valpen kommer att älska att få arbeta med nosen och det är ett fantastiskt sätt att ge din valp mental stimulans. Du och din valp bygger ett bra samarbete och tränar också valpen i olika miljöer. För valpar mellan 4 - 10 månader. 

Grundkurs i Nosework   
Hundarna lär sig att använda nosen och söka efter Eukalyptus i lådor. Därefter får hunden söka efter doften inomhus på och i alla tänkbara ställen.

Fortsättningkurs utomhus/fordon
Vi fortsätter att träna hundarna med doften Eukalyptus men nu utökar vi sökområdet utomhus - bland annat på lyktstolpar, containers, parkeringsplatser samt på och runt olika fordon. Vi arbetar vidare med att träna hundarna att tydligt markera var exakt doften är gömd. Vi tränar även på helheten av söket såsom starten, själva söket, markeringen, belöningen och avslutet.
Anmäl här >>

 Rallylydnad

Sporten som bygger på glädje och samarbete. Passar i stort sett alla hundar oavsett ras eller ålder. Rallylydnad bygger på att man ska ta sig igenom en bana med 12-20 moment. Momenten illustreras av skyltar som beskriver vad man skall utföra tillsammans med sin hund. 

Grundkurs rallylydnad  
Hunden bör kunna de mest grundläggande momenten som "sitt" och "ligg". Har hunden gått allmänlydnadskurs eller har motsvarande kunskaper är det en stor fördel men det är inget krav. Vi varierar teori med praktiska övningar. Vi lär oss alla hinder i nybörjarklassen från grunden, och provar olika rallybanor i den klassen.
Vi lär oss alla hinder i nybörjarklassen från grunden, och provar olika rallybanor i klassen. 
Målet med kursen är att vi ska ha roligt tillsammans med hunden – och den som vill ska ha tillräckliga kunskaper i rallylydnad för att kunna tävla.  
KRAV denna kurshunden bör ha grundkunskaper i allmänlydnad såsom tex sitt, ligg och följa föraren vid sidan med, eller utan, hjälper.

Fortsättningskurs rallylydnad
För ekipage som gått Rallylydnad-Grundkurs eller tävlat i Nybörjarklassen. Vi varierar teori med praktiska övningar. Vi lär oss alla skyltar i fortsättningsklassen från grunden, och provar olika rallybanor i den klassen.

Övriga kurser

NYHET!!
VILTSPÅR - grundkurs
Hundens nos är, som alla vet, helt fenomenal!  I denna kurs lär vi hunden att följa ett angivet spår – i detta fall blod som droppats samt en dragen klöv av rådjur, älg, vildsvin eller annat – allt för att efterlikna det spår som ett skadat djur lämnar efter sig.
Detta är en fantastisk aktivering för hunden och som förare lär man sig att ”läsa” sin hund.
Kursen vänder sig till nybörjare som ”bara” vill aktivera sin hund, siktar mot tävling eller mot riktiga eftersök efter skadade djur.
Att tänka på; man bör vara hyfsat bekväm med att röra sig i delvis kuperad och/eller fuktig terräng.Medtag oömma kläder samt bra kängor eller stövlar.
Hunden bör ha sele och spårlina.Glöm inte att ta med fika till dig själv liksom vatten och godis till hunden samt något att sitta på.
Bil är ett måste då kursen är förlagd i skogarna runt Ludvika.

Spårkurs
F
ör dig som vill lära dig hur man tränar hunden att följa ett angivet spår. Under kursen får du lära dig hur man lägger spår i olika svårighetsgrader och hur man tränar sin hund att följa spåret samt markera utlagda föremål (apporter). Kursen går på helgdagar. Bil är ett måste då kursen är förlagd i skogarna runt Ludvika.
Även de som spårat tidigare är välkomna!
 
Personsök - Grundkurs
Hundens luktsinne är som vi vet helt fenomenal. Personsök innebär att hunden ska lära sig att hitta gömda figuranter(personer) i en sökruta i skogen.
Syftet med kursen är i första hand att ge hundarna en stimulerande och rolig arbetsuppgift men då personsök även är en av Svenska Brukshundklubbens provformer så passar kursen även dem som har ambitionen att tävla längre fram.
Det brukar vara en härlig stämning i skogen då man hela tiden samarbetar med varandra och som förare får man chansen att engagera sig även i andras hundar då alla turas om att vara figuranter åt varandra.
Vi tränar med en hund i taget och alla raser/blandraser är välkomna på kursen (notera dock att blandrashundar inte får tävla i bruksprov enligt Svenska Brukshundklubbens regelverk).
Förkunskaper: Hyfsad vardagslydnad på hunden då målsättningen är att hunden ska kunna tränas lös i skogen. Både förare och hund måste kunna röra sig obehindrat i skog och mark. 

Hoopers - Nybörjarkurs
Hoopers bygger på ett samarbete mellan hund och förare där det gäller att dirigera hunden på avstånd genom en bestämd hinderbana bestående av så kallade hoops (bågar), tunnlar, tunnor och staket utan fel.
Hoopers passar alla hundar. Ålder, ras och storlek har mindre betydelse. Det viktigaste är att hunden vill samarbeta med sin förare.
Denna sport passar bra för hundar som inte får/kan hoppa på grund av fysiska begränsningar. Man bygger banorna med flytande mjuka linjer utan skarpa svängar.
Hundföraren behöver inte heller vara en atlet eftersom förarens roll är att vara stilla och visa/dirigera hunden från en bestämd plats.  
Hundföraren tar sin hund till start i början och går sedan in i sitt utsedda dirigeringsområde, som inte får lämnas under tiden hunden springer på banan. Hunden guidas på distans med endast kroppsspråk och ljudsignaler.
Detta är en superrolig kurs för alla hundar!

NYHET!
Utställningskurs - Handlingkurs  
För dig som vill lära dig mera om utställning & få kunskap i hur du visar din hund!
Är du nyfiken på utställning eller kanske redan en aktiv utställare? 
Vill du men inte riktigt vågar ställa ut eller vill du fördjupa dina kunskaper om utställningar?
Då är denna utställningskurs något för dig.
I denna kurs går vi igenom vad en hundutställning är, vad det går ut på. 

Vad tittar domarna på och vad går de efter när det kommer till att bedöma hundarna?
Detta i samband med att vi tränar
- rörelse och fart
- uppställning 
- hantering, tex tandvisning mm
- hantering, dvs att visa hunden från sin bästa sida 

Vi tränar med mjuka metoder där fokus ligger på glädjen och attityden i ringen. 
Teoretiskt går vi bland annat igenom anmälningsformer, klasser, regler och klädsel. 
Efter avslutad kurs kommer du ha förståelse för hur en utställning går till, hur du ska visa din hund och vad du eventuellt behöver träna mera på.

Kursinstruktören är auktoriserad handlingdomare & ringsekreterare, auktoriserad utställningsarrangör samt godkänd på av Svenska Kennelklubben arrangerade centralprov i ”Anatomi” samt ”Regler och bedömning.

Hund i hand - mot silver och guld
Hund i hand är social träning för dig och din hund. Kravet är att du ska ha vardagslydnad på din hund och att ni som ekipage kan jobba bland andra hundar. I kursen ingår praktiska moment i vardagslydnad t ex. gå fint i koppel, inkallning, sitta kvar i bilen mm. Träning inför prov till HiH-märket som finns i två klasser: silver och guld. Endast söndag eftermiddag/kväll.

Hund i hand
Hund i hand är social träning för dig och din hund..
I kursen ingår praktiska moment i vardagslydnad t ex. gå fint i koppel, inkallning, sitta kvar i bilen mm. 
Kravet är att du ska ha vardagslydnad på din hund och att ni som ekipage kan jobba bland andra hundar.
Denna kurs är inte inriktad mot prov (se kursen Hund i hand - mot silver och guld)

 "Upp och hoppa – sund med hund"

Alla kan friskvårdsträna tillsammans med sin hund. Sund med hund har fokus på att på ett enkelt, billigt och roligt sätt motivera hundägare att träna tillsammans med sin hund.

Projektet "Upp och hoppa – sund med hund" finansieras av Svenskt friluftsliv och görs i samarbete med Sveriges hundungdom och Studiefrämjandet. 

Ludvika Brukshundklubb har en utbildad friskvårdsinstruktör och kan erbjuda kurser för dig som vill friskvårdsträna tillsammans med hunden. 

Tanken med kurserna är att ge er som ekipage både verktyg och tankesätt för bra förutsättningar för att undvika skador i annan hundsport - eller för er som bara vill ha ett mer aktivt liv tillsammans med hunden. 

Tag chansen att komma i form tillsammans med hunden!


Steg 1 - GRÖN NIVÅ 
Vi tränar utomhus med lätt cirkelträning, roliga hinderbanor, mycket lätt löparskola där målet är 2 km efter 8 veckor.
Självklart ingår uppvärmning, nedvarvning och kontroll/stretch  av hund och husse/matte

                      Diplomering Grön Nivå
                      Krav :  Inga förkunskaper 

Steg 2 - BLÅ NIVÅ 
Vi tränar utomhus med blandade cirkelträning övningar Grön och Blå nivå,  roliga hinderbanor och löparskola där målet är 5km.
Självklart ingår uppvärmning, nedvarvning och kontroll/stretch av hund och husse/matte
Diplomering Blå Nivå
Krav: Ekipaget skall ha genomförd Grön nivå eller kan springa 2 km

   *********************************************

Medlemskap i Ludvika Brukshundklubb är obligatoriskt
på ovanstående kurser
(hur man blir medlem: klicka HÄR )

Varmt välkommen på kurs!

*********************************************

 Vänligen notera:

Då Studiefrämjandet hanterar klubbens anmälningar till kurser kommer du att länkas direkt till deras sida för att göra din kursanmälan (tryck på länken "anmäl här" under den kurs du vill gå)   
 
Studiefrämjandet skickar en faktura på den kurs man har anmält till. 
Om man ångrar sin anmälan måste man meddela Studiefrämjandet detta!
 

Har du frågor om kurserna eller vill tipsa oss om andra kurser? 
Kontakta utbildning@ludvikabk.se