Fastighet;

Sammankallande
 Sune Halvarsson 

Lokalvård:

Anette B