Klubbmästerskap Bruks Ludvika BK

Bruks-KM genomförs enligt följande:

· En inofficiell tävling genomförs på Ludvika BK. 

· Bruks KM genomförs i klasserna appell och lägre. Har du ännu inte tävlat officiellt tävlar du i appell på KM. Tävlar du i högre eller elit startar du i lägre klass på KM. Är ni uppflyttade ur appellen men ännu inte startat lägre får du välja vilken klass du vill starta i.

· Spår/sök samt brukslydnad, inga skott. 

· Koefficienterna är enligt officiella regler.

· Anmälan sker enligt inbjudan

· Man räknar det procentuellt bästa resultatet så att klasserna kan jämföras med varandra, (0-komma beräkning)

· Vid 3 inteckningar i vandringspriset tillfaller det ekipaget för gott.

· Bästa rookie-ekipage vinner ett pri